Phiếu ôn luyện hè Toán Lớp 4 lên lớp 5 Đề 1 | Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài tập ôn hè  Toán Lớp 4Phiếu ôn luyện hè Toán Lớp 4 lên lớp 5 Đề 1 | Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
 Chào các em học sinh Lớp 4. Đây là Phiếu ôn luyện hè môn Toán Lớp 4 lên lớp 5 Đề số 1 . Các em tải bài tập này tại link ở phía dưới  . Trong phiếu này các em sẽ được ôn về cách thực hiện 4 phép tính với số có nhiều chữ số. Luyện giải dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu . Giúp các em ôn lại cách tính trung bình cộng. Đặc biệt, phiếu này là rèn cho các em có thói quen tự học, tự tin trong cách học, tự học ở nhà.

2. Video for this  worksheet:

3. Nội dung bài tập:

1. Hoàn thành câu sau: cho số 51 974
a) Số này đọc là: …………………………………………………….………………
b) Chữ số 9 trong số trên có giá trị là:.………………………………………………
b) Hàng nghìn của số trên là chữ số: …………………….………………………
d) Chữ số 5 thuộc hàng ……………lớp ………………………..…………………..


2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
A) giờ = ... phút
B) 5 tấn 2 kg = ... kg
C) 3 thế kỉ 5 năm = . .. năm
D) 7m 17 cm = … cm


3. Điền Đ nếu đúng hay S nếu sai vào ô vuông
Năm 2020 thuộc thế kỉ XX        
Góc nhọn bé hơn góc vuông    
Năm 2020 thuộc thế kỉ XXI      
Góc bẹt lớn hơn góc vuông      

4. Đặt tính rồi tính .
a) 36 759 + 8946           b) 6487 x 6          c) 37501 – 10 389             d) 1 5025: 15

5. Nối ý ở cột A với kết quả ở cột B sao cho đúng

A   B

Nếu a = 5 thì giá trị của a x 5 là 
Trung bình cộng của 97; 99; 101 là 
Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 

 

98

99

25


6. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
a) Hình bên có .......... góc vuông, có........ góc nhọn, có......góc tù và có ......góc bẹt.
b) Góc nhọn đỉnh M cạnh MB và cạnh …………
c) Cạnh AB song song với ……
d) Cạnh AB vuông góc với cạnh…….và cạnh ………….


7. Dựa vào hình bên, em hãy viết số thích hợp vào chỗ trống
a) Túi cam này cân nặng … kg và ……g
b) Hay túi cam này cân nặng …. g


8. Giải bài toán sau: Trong đợt thi đua trồng cây, cả hai lớp 4A và 4B trồng được 300 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

9. Điền số thích hợp vào ô trống: Biết trung bình cộng của tuổi ông và tuổi cháu năm nay là 40 tuổi. Ông hơn cháu 60 tuổi. Vậy tuổi cháu so với tuổi ông , tuổi cháu bằng ........... tuổi ông.

2. How to free download this document - Tải tài liệu giảng dạy này miễn phí

Link from mediafire >>>> Bài tập  ôn luyện hè  Toán Lớp 4 lên lớp 5 Đề 1  

Link from drive >>>>Bài tập  ôn luyện hè  Toán Lớp 4 lên lớp 5 Đề 1  

Link from tieuhocvn >>>> Bài tập  ôn  hè  Toán Lớp 1 || Toán Lóp 2|| Toán Lớp 3|| Toán lớp 4|| Toán Lớp 5 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top