Tổng hợp 35 Bài tập cuối tuần Môn Toán Lớp 5 Năm 2018 tieuhoc

Tổng hợp 35 Bài tập cuối tuần Lớp 5 Năm 2018 Tổng hợp 35 Bài tập cuối tuần Lớp 5 Năm 2018 - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Tổng hợp 35 bài tập cuối tuần Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 5 Năm 2016 Có trên trang http://tieuhocvn.info.  Bộ phiếu bài tập Cuối tuần này của Nhà Xuất bản giáo dục ấn hành năm 2018 do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, dành cho học sinh lớp 5 học chương trình hiện hành. Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa, bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 5, bám sát 4 mức độ của Thông tư 22.

Thầy cô và quý phụ huynh chỉ việc tải miễn phí về , sau đó in cho học sinh tiểu học làm. Chú ý mỗi Bài tập cuối tuần được thiết kế 2 mặt giấy . Mỗi phiếu bài tập Toán 5 tieuhoc có 7-8 bài tập nhỏ theo 4 mức độ phù hợp với cách ra đề đánh giá năng lực học sinh  lớp 5 Hãy nhấn vào link để có được các bài tập cuối tuần Lớp 5. Chúc thầy cô tieuhoc và Quý phụ huynh vui vẻ khi vào tieuhocvn!

 

Lớp 5 Học kì I

Tuan 1 || Tuần 2   || Tuần 3   || Tuần 4    || Tuần 5 || Tuần 6 || Tuần 7 || Tuần 8  || Tuần 9   || Tuần 10   || Tuần 11   || Tuần 12   || Tuần 13    || Tuần 14  || Tuần 15   || Tuần 16   || Tuần 17   || Tuần 18 

- Kiểm tra Toán 5 Cuối  Học kì I

 Lớp 5 Học ki II

 Tuần 19    || Tuần 20   || Tuần 21     || Tuần 22     || Tuần 23    || 24    || Tuần 25    || Tuần 26     || Tuần 27    || Tuần 28    || Tuần 29     || Tuần 30    || Tuần 31     || Tuần 32     || Tuần 33    || Tuần 34     || Tuần 35 
   ||

- Kiểm tra Toán 5 Cuối  Học kì II

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top