Bài tập cuối tuần Tiếng Anh Lớp 5 đủ 35 tuần theo chương trình mới

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh  Lớp 4 đủ 35 tuần theo chương trình mới

1. introduction: -
Đây là Tập Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 5 - Chương trình tiểu học mới - Danh cho  giáo  viên và học sinh luyện tập 4 kĩ năng Reading, Speaking, Listening and Writing rất cụ thể và hay  theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Tiếng Anh lớp 5.

 Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 5 - Chương trình tiểu học mới

 1. Introduction: -
Đây là Tập Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 5 - Chương trình tiểu học mới - Danh cho  giáo  viên và học sinh luyện tập 4 kĩ năng Reading, Speaking, Listening and Writing rất cụ thể và hay  theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Tiếng Anh lớp 5. Hơn nữa các bài tập này được thiết kế theo cấu tạo cách ra đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 5 theo thông tư 22 . Tập tài liệu này dạng .pdf giúp đủ với 35 phiểu ứng với 35 tuần thực học. Tranh vẽ đẹp, bài tập hay  để giúp thầy cô và quý phụ huynh cho trẻ vui học nhớ từ . Màu đẹp , hình chọn lọc bắt mắt, tác giả rất kì công để scanned các hình minh họa để gây hứng thú học tiếng anh cho trẻ . Thầy cô và mọi người  hãy tải về để dạy con nhé. Thầy cô dễ dàng  tại http://tutenglish.com. Link tải

2. Preview Weekly Learning Activities Grade 5- Week12 Practice
PHẦN minh họa 1 trang bài tập cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 5 – TUẦN 17 - Self check
Nick had a fever yesterday. He stayed at home with his sister Ann. He should take medicine on time, in the morning, he took some medicine, Then he said “1 won't take it again, it's terrible,”
His sister said, “You should take it. It helps you to get better”
“No, i won't, it's not sweet at aii ” Nick replied.
“Look at me!” Ann said, Then she took some drops of the medicine, swallowed and ... smiled.
Later, Ann had a terrible stomach ache. She was so terrified. She would never do it again.
1. Nick had a temperature yesterday.
2.    He did not go to school yesterday.
3,    He did not take any medicine in the morning. 4» The medicine was sweet.
Ann had a headache.
Read and complete.
shouldn’t won’t sore eyes
Quan: i have (1)    
Linda: You should go to the doctor.
Quan: Yes,! will.
Linda: You (2)    watch TV and read books.
Quan: OK,! won't.
(3)    the matter with you?
i have an earache.
You should go to the doctor.
Yes, I will.
You shouldn't (4)    . it's not good for your ears.
OK, 1 (5)    . Thanks.

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5- Week 17

 4. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5- Week 17 for 4 Skills

 

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tutenglish.com

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download from Drive >>>  Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 5

- Download from Mediafire >>> Phiếu Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh Lớp 5

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top