Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 1 | Ôn tập về phân số

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-1-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5  Tuần 1 | Ôn tập về phân số - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 1. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 1. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn tập các tính chất của phân số, rèn luyện các phép tính với phân số.   Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  Làm tốt 8 bài tập có trong phiếu vừa tải. Video này giúp các em ôn luyện và củng cố về các tính chất phân số, cách rút gọn phân số, cách quy đồng mẫu số.

 2. Preview   Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 2 Practice

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Phân số chỉ phần tô màu của hình bên là......


b) Phân số nào dưới đây bằng 3/5 ?


2. Quy đồng mẫu số các phân số:
a) 4/7 và 5/6
b) 5/12 và 2/3
c) 3/4 và 5/6

3. So sánh phân số:


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) phân số nào lớn hơn 1?
b) Phân số nào bằng số thập phân dưới đây?


5. a) Rút gọn phân số:
b) Viết các phân số dưới dạng phân số thập phân.


6. Quy đồng mẫu số các phân số: 3/4; 4/9 và 5/18


7. Trên một mảnh đất, người ta sử dụng 5/8 diện tích mảnh đất để xây nhà. Biết diện tích mảnh đất đó là 120m2. Tính diện tích phần đất xây nhà.


8.Viết các phân số 2/3 ; 5/6 và 3/4 theo thứ tự từ bé đến lớn                                                                   

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 1

 

 4. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 1 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: thiviolympic.com

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 1 | Ôn tập về phân số Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math - Vietnamese Test Paper Week 1 Grade 5 - Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 1 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp  5 Năm học  2018 -  2019

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top