Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 3 | Cách làm nhanh về 4 phép tính hỗn số

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-3-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 3 | Cách làm nhanh về 4 phép tính  hỗn số- Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 3. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 3. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về 4 phép tính với  hỗn số, cách chuyển từ hai đơn vị đo độ dài thành một đơn vị đo, giải toán về tìm hai số khi biết Tổng và tỉ số. Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 4 sắp tới

 

2. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách thực hiện 4 phép tính với hỗn số
- Củng cố cách chuyển đổi 2 đơn vị đo thành một đơn vị đo
- Củng cố cách tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật với phép tính phân số.
- Bài tập nâng cao về tìm hai số khi biết Tổng và tỉ số

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 3

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 3 worksheet

 

 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a)  Hỗn số nào dưới đây chỉ phần tô màu của hình

b)  Hỗn số thích họp viết vào chỗ chấm của lm 7cm = ... m là :


2. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 6dm =    m    b) 15g =    kg
    9cm =    m        450g =    kg
3. a) Chuyển hỗn số thành phân số :
    b) Chuyển phân số thành phân số thập phân :
       
4. Viết phân số tối giản hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4m 38cm =      m    b) 15 phút =    giờ


5. Tính :


6. Tính :
Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 3.

 Môt tấm thảm hình chữ nhât có chiều dài 2 và 2/5 m, chiều rộng kém chiều dài 4/5 m.Tính chu vi và diện tích của tấm thảm đó.

Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 3

Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 3.

Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Hai thùng đựng tất cả 357l dầu. Nếu rót 25 l  dầu từ thùng lớn sang thùng bé thì số lít
dầu ở thùng bé bằng  3/4số lít dầu ở thùng lớn. Tính số lít dầu ở thùng bé lúc đầu.
a) Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 153 l
b) Số lít dầu ở thùng bé lúc đầu là 128 l


Bài giải:
Theo đề bài ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 3
357 lít dầu ứng với số phần là: 4 + 3 = 7 ( phần)
Thùng lớn có số lít dầu là: (357:7) x 4 + 25 = 229 ( l)
Thùng bé có số lít dầu là: (357:7) x 3 - 25 = 128 ( l)
Đáp số: 229 l ; 128 l

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 3 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 3 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 3 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 5 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 3 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 4 | 5th Gade Math Worksheet Week 4

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top