Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 4 | Cách giải toán Tỉ lệ thuân Tỉ lệ nghịch ở Lớp 5 không khó

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-4-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 4 | Cách giải toán Tỉ lệ thuân Tỉ lệ nghịch ở Lớp 5  không khó - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 4. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 4. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về giải toán bài toán quan hệ tỉ lệ thuận, loại toán về tìm hai số khi biết Tổng và tỉ số. Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 5 sắp tới

 

2. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ - Hiệu và tỉ .
- Củng cố 2 cách giải của dạng quan hệ tỉ lệ Dạng 1 và Dạng 2 : Quan hệ tỉ lệ thuận và quan hệ tỉ lệ nghịch bằng cách Giải bằng cách rút về đơn vị và Giải bằng cách tìm tỉ số
- Bài tập cần làm: 8 bài với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 4

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 4 worksheet

Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

May 3 bộ quần áo hết 7m vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
Tóm tắt
3 bộ quần áo: 7 m vải.
9 bộ quần áo: ..m vải ?
Bài giải
Cách 1: Cách rút về đơn vị
1 bộ quần áo may hết số mét vải là:
7: 3 = 7/3 ( m)
May 9 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:
7/3 x9 = 21 ( m)
Đáp số: 21 m vải

Cách 2: Cách tìm tỉ số
9 bộ quần áo gấp 3 bô quần số lần là:
9: 3 = 3 ( lần)
May 9 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:
7x3 = 21 ( m)
Đáp số: 21 m vải


Bài  2 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Mua 15 quyển vở hết 36 000 đồng. Hỏi mua 25 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt
15 quyển vở: 36000 đồng
25 quyển vở: ... đồng?
Bài giải

Cách 1: Cách rút về đơn vị
1 quyển vở có giá tiền là:
36000:15 = 2400 ( đồng)
25 quyển vở có giá tiền là:
2400x25 = 60000 ( đồng)
Đáp số: 60000 đồng

Cách 2: Cách tìm tỉ số
25 quyển vở gấp 15 quyển vở số lần:
25:15 = 5/3 ( lần)
25 quyển vở có giá tiền là:
36000x5/3 = 60000 ( đồng)
Đáp số: 60000 đồng
Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Biết 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Tóm tắt
8 .người: 6 ngày
... người: 4 ngày ?

Bài giải
Cách 1: Cách rút về đơn vị
Nếu làm xong trong 1 ngày thì cần : 8 x 6 = 48 ( người)
Nếu làm xong trong 4 ngày thì cần :
48:4= 12 ( người)
Đáp số: 12 người

Cách 2: Cách Tìm tỉ số
4 ngày gấp 6 ngày số lần là :
4: 6 = 2/3 ( lần)
Nếu làm xong trong 4 ngày thì cần :
8 : 2/3= 12 ( người)
Đáp số: 12 người

Bài 4 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Có 30 cái can, mỗi can đựng 5 l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó rót đầy vào các can loại 3l thì cần tất cả bao nhiêu cái can loại 3 l?

Tóm tắt
30 can : 5 lít
... can : 3 lít ?

Bài giải
Có số lít dầu là :
5 x 30 = 150 ( lít)
Nếu đựng vào can loại 3 lít thì cần :
150:3= 50 ( cái)
Đáp số: 50 cái can

Cách 1: Cách rút về đơn vị5. Một lóp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng — số học sinh nữ. Hỏi ‘% lóp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài 5 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ. Hỏi  lóp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
Bài giải
Tóm tắt

Bai- tap-cuoi-tuan-toan-5-Tuan-4
Tổng số phần bằng nhau là :
2 + 3 = 5 ( phần)
Số học sinh nam của lớp đó là :
(35:5 ) x 2 = 14 ( học sinh)
Số học sinh nữ của lớp đó là :
(35:5 ) x 3 = 21 ( học sinh)
Đáp số: 14 học sinh nam; 21 học sinh nữ

Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Bác Hoà mua 12 quả trứng hết 38 400 đồng. Sau đó bác Hoà mua thêm 13 quả trứng nữa. Hỏi bác Hoà đã mua trứng hết tất cả bao nhiêu tiền?
Tóm tắt

Bai- tap-cuoi-tuan-toan-5-Tuan-4
Bài giải
Giá tiền 1 quả trứng là :
38 400 : 12 = 3200 ( đồng)
Giá tiền 13 quả trứng là :
38 400 + 3 200 = 41 600 ( đồng)
Số tiền bác Hoa mua trứng là :
41 600 + 38 400 = 80 200 ( đồng)
Đáp số: 80 200 đồng
Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Để sửa xong một đoạn đường, cần 8 người làm việc trong 6 giờ. Vì muốn hoàn thành sớm hon nên người ta đã cử thêm 16 người cùng làm. Hỏi sau mấy giờ sẽ sửa xong đoạn đường đó ? (Mức làm của mỗi người như nhau)

8 người : 6 giờ
thêm 16 người : ...giờ?

Bài giải
Nếu làm công việc đó trong 1 giờ cần :
8 x 6 = 48 ( người)
Số người hiện nay có là :
8 + 16 = 24 ( người)
Nếu đến thêm người thì công việc đó làm trong:
48: 24 = 2 ( giờ)
Đáp số: 2 giờ

Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 4.

Đúng ghi 1), sai ghi s :
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Người ta đã sử dụng 1/12 diện tích mảnh đất đế xây nhà. Diện tích phần đất xây nhà là :    
Bài giải
Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 96 : 2 = 48 ( m)
Bai- tap-cuoi-tuan-toan-5-Tuan-4
Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 ( phần)
Chiều dài mảnh đất: 48 : 8 x 5 = 30 ( m)
Chiều rộng mảnh đất là: 48: 8 x 3 = 18 ( m)
Diện tích mảnh đất đó là: 30 x 18 = 540 ( m2)
Diện tích phần đất xây nhà: 540 x1/12 = 45 ( m2)
Đáp số: 45 m2

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 4 Skills

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 4 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 4 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 5 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 4 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 5 | 5th Gade Math Worksheet Week 5

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top