Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 6 | Cách chuyển đổi nhanh các đơn vị đo diện tích ở tiểu học

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-6-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 6 | Cách chuyển đổi nhanh các đơn vị đo diện tích  ở tiểu học  - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 6. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 6. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về  Bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng  Bảng đơn vị đo diện tích. Củng cố cách giải  bài toán quan hệ tỉ lệ thuận. Củng cố cách giải bài toán về năng suất sản lượng  Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 7 sắp tới

 

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-6-tieuhocvn

2. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài, đo khối lượng , đo diện tích
- Củng cố cách giải của dạng toán a – b – c= a –(b+c)
- Củng cố cách giải của dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Bài tập cần làm: 8 bài với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 6

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 6 worksheet

Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 5m2 43dm2 = ... m2. Hỗn số thích họp để viết vào chỗ chấm là:
b) 7cm2 4mm2 = ... mm2. số thích họp để viết vào chỗ chấm là:
Cách làm
7 cm2 4 mm2 = .........mm2
Ta có : 7 cm2 = 700 mm2
Vậy 7 cm2 4 mm2 = 700 cm2 + 4 mm2 = 704 mm2

Bài 2 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.

Nối hai số đo bằng nhau :
Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-6-Cach-doi-nhanh-don-vi-do-dien-tich
Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.

Điền dấu >, < hoặc =
a) 3700cm2 ... 370dm2                             64km2 ... 6400ha
b) 5dm25cm2 ... 505cm2                 3cm217mm2 ... 3  và 17/1000cm2

Bài 4Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.

Đúng ghi Đ, sai ghi s :
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng bằng  1/2 chiều dài. Diện tích của khu đất đó là:
a) 800ha □                                       b) 8ha □
Bài làm
Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:
400 x 1/2 = 200 ( m)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:
400 x 200 = 80000 m2 = 8 ha
Đáp số: 8 ha

Bài 5 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.
a) Các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
b) Các phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6. Tính: 

Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6.

Năm nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 80 tuổi. Tính tuổi của mỗi người biết tuổi ông gấp 7 lần tuổi cháu.
Bài giải

Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 6. Viết tiếp vào chỗ chấm :
Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Người ta dùng các viên gạch men hình vuông cạnh 4dm để lát nền căn phòng đó.
a) Hỏi cần bao nhiêu viên gạch men để lát kín nền căn phòng đó ? (Phần diện tích mạch vữa không đáng kể)    .
b) Biết giá tiền 1m2 gạch men loại đó là 120 000 đồng. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gạch men

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 6 Skills 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 6 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 6 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 6 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 6 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 7 | 5th Gade Math Worksheet Week 7

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top