Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 7 | Cách chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 7 | Cách chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 7. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 7. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về cách chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân, củng cố cách đọc viết số thập phân, viết số đo đội dài dưới dạng số thập phân. Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 8 sắp tới

 

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-tieuhocvn

2. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách đọc viết số thập phân.
- Cách chuyển đổi số phân số thập phân thành số thập phân và ngược lại.
- Củng cố hàng của số thập phân, phân tích cấu tạo số của số thập phân.
- Bài tập cần làm: 8 bài với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 7

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 7 worksheet

Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

Đúng ghi Đ, sai ghi s:
a) Năm phẩy bảy mươi mốt viết là: 5,71 □
b) Số thập phân gồm hai mươi đơn vị, năm phần trăm viết là: 20,005 □
c) Số 0,04 đọc là: không phẩy không bốn □
d) Số 1,23 đọc là : một phẩy hai mươi ba □

Bài 2 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

Nối (theo mẫu)
  Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-5th-Grade-Math-Worksheet                      
Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

Viết tiếp vào chỗ chấm :
a) Sô thập phân gồm mười đơn vị, bốn phần mười, sáu phần nghìn viết là:……    
b) Số thập phân gồm hai mươi mốt đơn vị, bảy phần trăm viết là:…….
c) Số 6,68 đọc là :     ……
d) Số 27,313 đọc là:……..    
Bài 4 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng :
a) Chữ số 5 trong số thập phân 71,205 thuộc :
A. Hàng đơn vị                       B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm                    D. Hàng phần nghìn
b)  Chữ số 3 trong số thập phân 7,453 có giá trị là :

Bài 5 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

a) Viết phân số thập phân thành số thập phân :

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-5th-Grade-Math-Worksheet
b) Viết số thập phân thành phân sô thập phân :
 0,5 = ….            1,35 =    …..        
4,9 =….            0,73 =….    

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-5th-Grade-Math-Worksheet

Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

Viết phân số thập phân theo mẫu
Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-5th-Grade-Math-Worksheet

Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

a) Viết số thập phân thích họp vào chỗ chấm :
b) Viết số thích họp vào chỗ chấm :
0,3m = ……dm       0,534kg =….. g
7,54m =…..cm       0,28kg =….. g
2,5m =….cm          1,5kg=…..g
Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 7.

a)  Cho ba chữ số 1 ; 2 ; 3. Viết tất cả các số thập phân có một chữ số ở phần nguyên, hai chữ số ở phần thập phân và mỗi số có cá ba chữ số đó.
Cách làm
Có 3 cách chọn hàng đơn vị, có 2 cách chọn hàng phần chục, có 1 cách chọn hàng phần trăm. Vậy từ 3 số đã cho có thể viết được số các số thập phân thỏa mãn với yêu cầu :
3 x 2 x 1 = 6 ( số)
Đáp số : 6 số.
b) Phân sô 3 /4 viết dưới dạng phân sô thập phân có mẫu số là 100 và có mẫu số là
1000 là:………    và    ………….

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 7 Skills 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 7 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 7 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 7 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 7 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 8 | 5th Gade Math Worksheet Week 8

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top