Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 21 | Luyện tập tính diện tích hình thang và hình tam giác

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 21 | Luyện tập tính diện tích hình thang và hình tam giác - 5th Grade Math worksheet week 21 - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 21. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 21. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về quy tắc và công thức tính diện tích các hình đã học. Vận dụng chúng để tính diện tích một số hình phức tạp thông qua cách cắt ghép hình. Giải toán về tính diện tích hình chữ nhật, hình thang, hình tam giác .   Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 22 sắp tới

 

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-tieuhocvn

2. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn
- Củng cố cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
- Có 7 bài tập với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 21

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 21 worksheet
Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ bên.

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai-1-5th-grade-math-Worksheets

Bài giải

Ta có thể chia mảnh đất bên thành 2 hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật QMNP.
Diện tích hình chữ nhật QMNP là: 8,5 x 25 = 212,5 ( m2)
Chiều dài hình chữ nhật AD là: 25 - 8,3 - 6,6 = 10,1 ( m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10,1 x 6 = 60,6 ( m)
Diện tích mảnh đất bên là: 212,5 + 60,6 = 273,1 (m2)
Đáp số: 273,1 m2

Bài 2 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Một khu đất có hình dạng như hình vẽ bên.


Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai-2-5th-grade-math-Worksheets

 

Biết: AB = 25m, NC = 15m, AM = 32m, MD = 19m

a) Diện tích mảnh đất hình thang ABCM là 2080m2.

b) Diện tích mảnh đất hình tam giác CMD là 380m2.

c) Diện tích cả khu đất là 1420m2.

Bài giải

Khu đất bên ta có thể chia thành 1 hình thang ABCM và 1 hình tam giác MCD.
Độ dài MC là: 25 + 15 = 40 ( m)
Diện tích tam giác MCD là: ( 40 x 19 ) : 2 = 380 ( m2)
Diện tích hình thang ABCM là : ( 40 + 25) x 32 : 2 = 1040 ( m2)
Diện tích mảnh đất hình bên: 944 + 323 = 1420 (m2)
Đáp số:1420m2

Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai-3-5th-grade-math-Worksheets

Người ta uốn một sợi dây thép thành hình như hình vẽ bên. Độ dài sợi dây thép đó là:

A. 9,42dm          B. 10,21dm          C. 20,42dm      D. 17dm

Bài giải:

Độ dài sợi dây bên ta có thể chia thành 2 đoạn thẳng dài 5,5 dm và 2 nửa hình tròn có đường kính 3 dm. Ghép 2 nửa hình tròn ta được chu vi hình tròn có đường kính 3 dm.
Chu vi hình tròn là; 3 x 3,14 = 9,42 ( dm)
Độ dài sợi dây là: 9,42 + ( 5,5 x 2) = 20,42 (dm)
Đáp số: 20,42 dm

 Bài 4 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Một hình tam giác có độ dài đáy là 3/5 m, diện tích là 2/5m2. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Bài giải:

Chiều cao của hình tam giác đó là:
( 2/5 x 2 ) : 3/5 = 4/3 ( m)
Đáp số: 4/3 m
Bài 57 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 7dm, chiều rộng 5dm, chiều cao 6dm.

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai-5-5th-grade-math-Worksheets

Bài giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
( 7 + 5) x 2 x 6 = 144 (m2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
144 + (7 x 5 x 2) = 214 (m2)
Đáp số: Sxq: 144 m2; Stp: 214 m2
Sxq = chu vi đáy x c cao
Stp = Sxq + S 2 đáy

Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.

Người ta quét sơn mặt ngoài của một thùng dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài l,8m, chiều rộng l,5m, chiều cao l,4m. Tính diện tích đã quét sơn.

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai-6-5th-grade-math-Worksheets

Bài giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
( 1,8 + 1,5) x 2 x 1,4 = 9,24 (m2)
Diện tích đã quét sơn của hình hộp là:
144 + (1,8 x 1,5 ) = 11,94 ()
Đáp số: Sxq: 11,94 m

Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 21.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất có dạng như hình vẽ bên, Biết

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-21-Bai7-5th-grade-math-Worksheets

AB = 15m ; CD = 15,5m ; ED = 11m ; AG = BE = 40,5m ; HG = 10m.

Diện tích mảnh đất là :

A. 915,5 m2                          C. 1032,75m2

B. 1118m2                            D. 2236m2

Bài giải

Ta có thể chia hình bên thành 2 hình thang ABEH và CDEB.
Độ dài cạnh HE là : 10 + 15 = 25 m
Diện tích hình thang ABEH là: (15 + 25) x 40,5 : 2 = 810 (m2)
Diện tích hình thang CDEB là: ( 15,5 + 40,5 ) x 11 : 2 = 308 m2)
Diện tích mảnh đất bên: 810 + 308 = 1118 (m2)
Đáp số: 1118 m2

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5 -  Week 21 Skills 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 21 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 21 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 21 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 21 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 22 | 5th Gade Math Worksheet Week 22

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top