Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 20 | Diện tích hình tròn | Đọc biểu đồ hình quạt

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 20 | Diện tích hình tròn | Đọc biểu đồ hình quạt - 5th Grade Math worksheet week 20 - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 20. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 20. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về quy tắc và công thức tính diện tích các hình đã học. Vận dụng chúng để tính diện tích một số hình phức tạp thông qua cách cắt ghép hình. Giải toán về tính diện tích hình tròn, hìnhchữ nhật, .   Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 21 sắp tới

 

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-20-tieuhocvn

2. Mục tiêu cần đạt:
Tuần 20. Diện tích hình tròn – Biểu đồ hình quạt
Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố quy tắc và công thức tính chu vi và diện tích hình tròn
- Củng cố về biểu đồ hình quạt, cách đọc biểu đồ hình quạt
- Củng cố cách tính chu vi hình tròn, vận dụng để giải bài toán thực tế.
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 20

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 20 worksheet
Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

a) Tính đường kính của hình tròn có chu vi 14,13cm.

Bài giải

Đường kính hình tròn là:
14,13 : 3,14 = 4,5 (cm)
Đáp số : 4,5 cm
Muốn tính đường kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như thế nào?
d = C : 3,14

b) Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 18,84dm.

Bài giải

Bán kính hình tròn là:
18,84 : 2: 3,14 = 3 (dm)
Đáp số : 3 dm
Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

Tính diện tích hình tròn có bán kính là:

a) r = 4cm;                             b) r = 2,5dm.

Bài giải

Muốn tính diện tích hình tròn ta làm như thế nào?
Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
a) Diện tích hình tròn a là:
4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)
Đáp số : 50,24 cm2
S = r x r x 3,14
b) Diện tích hình tròn b là:
2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (dm2)
Đáp số : 19,625 dm2

Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Diện tích hình tròn có đường kính 3,4cm là:

A. 36,2984cm         B. 362,984cm2            C. 9,0746cm2           D. 9,746cm2

Bài giải:
Bán kính của hình tròn đó là:
3,4 : 2 = 1,7 ( cm)
Diện tích của hình tròn đó là :
1,7 x 1,7 x 3,14 = 9,0746 ( cm2)
Đáp số: 9,0746 cm2

Bài 4 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.
Một mặt bàn hình tròn có bán kính 3/4m. Tính diện tích mặt bàn đó.

Bài giải

3/4 m = 0,75 m
Diện tích của mặt bàn hình tròn đó là :
0,75 x 0,75 x 3,14 = 1,76625 ( m2)
Đáp số: 1,76625 m2
Bài 5 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Kết quả học tập của 240 học sinh khối lóp 5 ở một trường tiểu học được cho trên biểu đồ hình quạt bên (không có học sinh loại kém).

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-20-Bai 5-5th-grade-math-Worksheets

a) Số học sinh đạt loại giỏi là 96 học sinh.

b) Số học sinh đạt loại khá là 180 học sinh.

c) Số học sinh đạt loại trung bình là 36 học sinh

Bài giải

Số học sinh Giỏi : 240: 100 x 40 = 96 ( hs)
Số học sinh Khá : 240: 100 x 45 = 108 ( hs)
Số học sinh Trung bình : 240: 100 x 15 = 36 ( hs)
Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

Một bánh xe có bán kính là 0,26m. Hỏi khi bánh xe đó lăn trên mặt đất 500 vòng thì nó đi được bao nhiêu mét ?

Bài giải

Chu vi của bánh xe đó là :
0,26 x 2 x 3,14= 1,6328 ( m)
Khi bánh xe đó lăn trên đất 500 vòng thì đi được :
1,6328 x 500 = 816,4 ( m)
Đáp số: 816,4 m

 Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

Một mặt bàn hình tròn có chu vi 4,71m. Tính diện tích mặt bàn đó.

Bài giải

Bán kính của hình tròn đó là:
3,4 : 2 = 1,7 ( cm)
Diện tích của hình tròn đó là :
1,7 x 1,7 x 3,14 = 9,0746 ( cm2)
Đáp số: 9,0746 cm2

Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 20.

Mảnh đất vườn trường là hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 18m. Người ta đào ao hình tròn bán kính 5m ở giữa vườn trường (như hình vẽ), phần đất còn lại để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa ở vườn trường đó.

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-20-Bai 5-5th-grade-math-Worksheets

 

Tóm tắt:

Vườn hcn
a= 25 m
b = 18 m
r Ao = 5 m
S đất trồng hoa =..m2?

Bài giải

Diện tích mảnh vườn hcn là:
25 x 18 = 450 (m2)
Diện tích cái ao hình tròn là:
5 x 5 x 3,14 = 78,5 (m2)
Diện tích phần đất trồng hoa:
450 – 78,5 = 371,5 ( m2)
Đáp số : 371,5 m2

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5 -  Week 21 Skills 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 20 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 20 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 20 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 20 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 21 | 5th Gade Math Worksheet Week 21

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top