Print

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Lớp 1   Kết nối tri thức với cuộc sống  

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chào thầy cô và các bạn tieuhoc.

Thầy cô đang xem phần giới thiệu tài liệu Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có trên trang tieuhocvn do nhóm giáo viên tieuhoc chuyên dạy lớp 1, có kinh nghiệm cao biên soạn. Giáo án này được soạn chi tiết , font chữ chuẩn, thiết kết 2 cột, rõ mục tiêu về Kiến thức - Kĩ năng - Thái độ .

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Ngoài những nội dung, yêu cầu mới theo quy định của chương trình, tập thể các giáo viên tieuhoc, các tác giả tuân thủ để dày công biên soạn giáo án. Đó là:

− Hấp dẫn khoa học, dễ dạy: Cách trình bày hấp dẫn nhằm kích thích trí tò mò và tư duy sáng tạo của GV. Nhờ đó, việc dạy học sẽ trở thành một hành trình khám phá thú vị.

− Giáo án thiết kế cho người học là chủ thể của các hoạt động: Trong tất cả các hoạt động học của bài, HS tieuhoc luôn là chủ thể, chủ động trong việc khai thác kiến thức mới.

− Giáo án thiết kế cho người học : Người học được trải nghiệm và khám phá: HS bắt đầu được tham gia dự án học tập.

- Giáo án thiết kế cho người học qua những hoạt động nhóm này tạo cơ hội cho HS vừa được trải nghiệm, khám phá, vừa nâng cao khả năng giao tiếp và hợp tác.

- Giáo án thiết kế nhằm hình thành và phát triển năng lực: Các hoạt động học tập như khám phá (HS tieuhoc vận dụng những kinh nghiệm, hiểu biết đã có về gia đình, về cây, con vật và bản thân để hình thành kiến thức mới), thu thập thông tin (về thực vật, động vật và hoàn thành vào các phiếu điều tra), đặt ra các nhiệm vụ học tập (trò chơi tìm cánh hoa, xếp các loại cây,...), đặt ra các tình huống để HS giải quyết (về giữ gìn và bảo vệ trường lớp, bảo vệ động vật và thực vật, bảo vệ sức khoẻ,...),... đều hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển năng lực cho HS tieuhoc.

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 này soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học và cấp học đã được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, các yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù được chỉ rõ. Đó là hệ thống 3 nhóm năng lực đặc thù gồm: năng lực nhận thức khoa học, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống mà thầy cô tieuhoc sắp tải soạn theo hệ thống các năng lực đặc thù được cụ thể hoá thành các yêu cầu cần đạt cho mỗi nội dung hay chủ đề của môn học. Các nội dung hay chủ đề có trong giáo án được sắp xếp theo trật tự sau đây:

1. Gia đình;

2. Trường học;

3. Cộng đồng địa phương;

4. Thực vật và động vật;

5. Con người và sức khoẻ;

6. Trái Đất và bầu trời.

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp 1 soạn bám sát sách giáo khoa, theo đúng trật tự cấu trúc trong chương trình môn học. Cụ thể, SGK Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 ở tieuhoc được cấu trúc thành 2 phần với 6 chủ đề, gồm 22 bài mới và 6 bài ôn tập.

Tài liệu Giáo án Tự nhiên và Xã hội lớp - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chắc chắn sẽ hài lòng quý thầy cô đang dạy lớp 1.

4. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

>>>Giáo án Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống  

 Next Lesson Plans Bộ Kết nối tri thức >>>Giáo án Tiếng Việt 1 | | Giáo án Toán 1 | |Giáo án Tự nhiên Xã hội 1 | |Giáo án Đạo đức  1 | |Giáo án Am nhạc  1 | |Giáo án Mĩ thuật 1 | |Giáo án Giáo dục thể chất 1 | |Giáo án Hoạt động trải nghiệm 1 | |Giáo án Tiếng Anh 1 

 >>> Giáo án Lớp 1 Bộ cánh diều ||Giáo án Lớp 1 Bộ Cùng học và phát triển || Giáo án Lớp 1 bộ Chân trời sáng tạo | | Giáo án Lớp 1 Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Note: This lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !