Giáo án Power Point Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Học kì 2 Bộ sách Cánh diều

Giáo án Power Point Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Học kì 2 Bộ sách Cánh diều

Giáo án Power Point Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Học kì 2 Bộ sách Cánh diều
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là bộ Giáo án Power Point Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Học kì 2 Bộ sách Cánh diều dành cho thầy cô đang giảng dạy Lớp 2 theo chương trình GDPT năm 2018 của các trường tiểu học đang lựa chọn Bộ sách Cánh Diều.

Read more ...

Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 28 Sách kết nối tri thức

Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 28 Sách kết  nối tri thức

Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 28 Sách kết nối tri thức dành cho thầy cô lớp 2 đang dạy chương trình sách giáo khoa mới Sách Kết nối tri thức với cuộc sống . Trong tệp .rar này thầy cô tải về giải nén ra có các giáo án của Tuần 28: Bài 17: Những cách chào độc đáo và Bài 18 Thư viện biết đi. 2 tuần này được soạn do tieuhocvn soan rất cẩn thận và chau chuốt từng câu từ. Thầy cô chỉ việc dạy. Tuy nhiên thầy cô nhớ rằng phải máy thầy cô phải cài thêm font chữ UTM Avo để trình chiếu không bị lỗi font. Tieng Viet 2, Tiếng Việt 2 Tuần 28 Bài 17,Tiếng Việt 2 Tuần 28 Bài 18, Những cách chào độc đáo , Thư viện biết đi đến rồi, Kẻ chuyện lớp học viết thư, viết đoạn văn giới thiệu đồ dùng  học tập, Kết nối tri thức, Tư liệu tiểu học
chung như sau:

Read more ...

Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 20 Sách kết nối tri thức

Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 20 Sách kết  nối tri thức

Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Power Point Tiếng Việt 2 Tuần 20 Sách kết nối tri thức dành cho thầy cô lớp 2 đang dạy chương trình sách giáo khoa mới Sách Kết nối tri thức với cuộc sống . Trong tệp .rar này thầy cô tải về giải nén ra có các giáo án của Tuần 20: Bài 3: Họa mi hót và Bài 4 Tết đến rồi rất đẹp. Thầy cô chỉ việc dạy. Tuy nhiên thầy cô nhớ rằng phải máy thầy cô phải cài thêm font chữ UTM Avo để trình chiếu không bị lỗi font. Tieng Viet 2, Tiếng Việt 2 Tuần 20 Bài 3,Tiếng Việt 2 Tuần 20 Bài 4, Họa mi hót, Tết đến rồi, Viết lời chúc mừng năm mới, Kết nối tri thức, Tư liệu tiểu học
chung như sau:

Read more ...

Tổng hợp Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 2 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thưa  thầy cô tiểu học

Hôm nay tieuhocvn sẽ giúp thầy cô tổng hợp các giáo án dạy các môn học  bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là tài liệu  thiết kế bài dạy các môn Toán  + Tiếng Việt + TNXH + Đạo đức + Thể dục + Mĩ thuật + Âm nhạc + Trải nghiệm của  bộ sách Lớp 2  kết nối tri thức với cuộc sống . Các bài dạy được soạn theo đúng chuẩn của công văn 2345 của vụ tiểu học mới ban hành 2021. Các giáo án  này bài soạn theo sao hai cột một phân rõ hoạt động của học sinh và giáo viên. Giáo án soạn  theo 4 bước của quy định của công văn. Giáo án đua ra nhiều tình huống , cách dạy hay trong mỗi bài soạn  để nhằm phát triển năng lực học sinh.

Read more ...

Kế hoạch bài dạy Môn Tiếng Việt Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch bài dạy Môn Tiếng Việt Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo
Chào thầy cô và các phụ huynh
Đây là Kế hoạch bài dạy Môn Tiếng Việt Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo đuốcạn theo 2 tập của sách giáo khoa Tiếng Việt 2 bộ sách CTST giúp thầy cô đnag dạy lớp 2 chương trình GDPT 2018
Kế hoạch bài dạy Môn Tiếng Việt Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn cho 35 tuần thực học, tổng cộng 350 tiết; soạn cho học kì I, gồm 18 tuần với 16 tuần dạy bài mới (8 chủ điểm), 1 tuần ôn tập giữa học kì và 1 tuần ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối học kì.
Và soạn cho kì II, gồm 17 tuần với 15 tuần dạy bài mới (7 chủ điểm), 1 tuần ôn tập giữa học kì và 1 tuần ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối học kì.

Read more ...

Tổng hợp Kế hoạch bài dạy Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Tổng hợp 9 Kế hoạch bài dạy Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Chào thầy cô và các bạn

Đay là tệp Tổng hợp 9 Kế hoạch bài dạy Lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo dành tặng thầy cô nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Thầy cô sẽ tải tệp này về từ link drive hay mediafire rất dễ dàng. Khi tải về, thầy cô giải nén ra

Read more ...
Top