Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực

Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực
 Chào thầy cô và các bạn.
Đây là tài liệu Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực mới nhất dành tặng cho thầy cô.

Kế hoạch bài dạy được soạn theo đúng tinh thần đổi mới theo Chương trình 2018 mục tiêu nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh lớp 4. Các giáo án trong tài liệu soạn công phu, chi tiết, phù hợp với mọi vùng miền, dễ tổ chức các hoạt động cho học sinh lớp 4. Các giáo án luôn luôn đảm bảo tính nhất quán, kế thừa, phát triển chương trình giảng dạy 2000 và chuyển định hướng sang dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Các giáo án luôn định hướng nhằm phát triển các năng lực đặc thù cho các em như: Tự học và tự chủ, Giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác. Bên cạnh đó mỗi môn học có những năng lực đặc thù riêng giúp học sinh nắm chắc được cách tiếp cận các năng lực đặc thù đó. Bài học luôn thiết kế theo 4 phần theo đúng công văn 33 đó là Khởi động, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập , Củng cố và kết nối.
Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực là tài liệu quý, khá hay đem lại những giá trị đích thực cho thầy cô. Thầy cô nhớ rằng, các giáo án này đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt và đã được thực hiện chỉnh sửa trong thực tế giảng dạy. Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực sẽ làm hài lòng các thầy cô.

Rất mong thầy cô tải về làm tài liệu tham khảo và dựa vào đây để phát triển thêm.

 Nhấn vào đây để download về  >>> Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực   

 Nhấn vào đây để download về  >>> Kế hoạch bài dạy các môn học Lớp 4 Theo hướng Phát triển năng lực   

Top