Bộ Giáo án lớp 4 - Tổng hợp tất cả các môn theo CKTKN

Bộ Giáo án lớp 4 - Tổng hợp tất cả các môn theo CKTKN

Đây là bộ giáo án tổng hợp Lớp 4. Có từ trang www.tieuhocvn.info xin tặng các thầy cô .
Hãy nhấp vào đây để down giáo án về. Nhớ cảm ơn em bằng cái click chuột nếu thầy cô down được. Đó là cách thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với em đấy các thầy cô tieuhoc ạh. Hãy động viên em nhé.

Giáo án Tổng hợp Lớp 4 Các môn học theo hướng phát triển năng lực  học sinh tieuhoc

Bộ giáo án Tổng hợp Lớp 4  này soạn khá chi tiết, đủ các môn học, font chữ chuẩn, định dạng đúng theo thể thức văn bản. Giáo án được xây dựng qua các hoạt động dạy học, hình thức dạy học đa dạng phong phú. Giáo án chia thành 3 - 4 cột theo đúng mẫu quy định của kế hoạch bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh tieuhoc. Giáo án Cả năm lớp 4 này tải hoàn toàn miễn phí. Hãy tải và giải nén để có giáo án lớp 4 hay và quý.

Thầy cô sẽ tải Giáo án Tổng hợp Lớp 4 Các môn học theo hướng phát triển năng lực học sinh tieuhoc 
========================
Bộ giáo án lớp 4 - Tổng hợp tất cả các môn theo CKTKN

Mời thầy cô hãy nhấp vào đây để down về máy mình.

Yêu cầu:
1. Chắc chắn rằng máy bạn phải cài winrar.
2. Giải nén winrar ra để mở nó
3. Nếu thấy font chữ chưa hợp với font chữ hiện tại của máy mình thì Hãy convert nó nhờ dùng Unikey 4.0
4. Hãy xem bài viết chuyển đổi font chữ để cho giáo án đẹp hơn. Nhấn vào link dưới đây
========================

>> Tải từ link  :    Bộ Giáo án lớp 4 - Tổng hợp tất cả các môn theo CKTKN  

>> Tải từ link  :    Bộ Giáo án lớp 4 - Tổng hợp tất cả các môn theo CKTKN 

Top