Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp 4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp  4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học
 Chào thầy cô và các bạn.
Năm học 2021 - 2022 này, Vụ tiểu học đã ra công văn 2345 về Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học và Hoạt động giáo dục. Trong phụ lục 02, Vụ Tiểu học đã nêu rất rõ công việc cho giáo viên đang dạy lớp 4 phải Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền …)

Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp  4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học theo công văn 2345, thầy cô giáo viên lớp 4 phải căn cứ vào điều kiện thực hiện các môn học (đội ngũ giáo viên, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, … chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, đặc điểm đối tượng học sinh,…) Từ đó thầy cô lớp 4 sẽ chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lớp 3 và các nội dung liên quan khác lập kế hoạch giáo dục cho môn học mình phụ trách, phù hợp điều kiện thực tiễn ; giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 4 sẽ lập kế hoạch giáo dục/thời khóa biểu cho lớp học mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp với kế hoạch chung của toàn khối, toàn trường; . Đồng chí tổng phụ trách đội dự thảo kế hoạch hoạt động, thống nhất với tổ chuyên môn, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 4 về hình thức và nội dung tiết Sinh hoạt dưới cờ để thực hiện trong toàn trường.

Và đây là Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp  4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu họcdành cho thầy cô. Tieuhocvn mong thầy cô tìm được niềm vui từ trang điện tử này. Biết rằng tài liệu này không phải chuẩn chỉnh ngay cho tất cả thầy cô, do vậy thầy cô cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế yêu cầu của địa phương mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kế hoạch Dạy học môn học và Hoạt động giáo dục Buổi chiều Lớp 4 theo công văn 2345

Rất mong thầy cô tải về làm tài liệu tham khảo và dựa vào đây để phát triển thêm.

 Nhấn vào đây để download về  >>> Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp  4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học   

 Nhấn vào đây để download về  >>> Giáo án Buổi 2 soạn chi tiết Lớp  4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học 

 Xem thêm Kế hoạch giảng dạy >>> Lớp 1   ||Lớp 2   |Lớp 3   |Lớp 4   |Lớp 5   |

Top