Giáo án Luyện Tin học Lớp 4 - Lesson Plans for fourth Grade Informatics

Giáo án Luyện Tin học Lớp 4 - Lesson Plans for fourth Grade Informatics
Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Luyện Tin học Lớp 4 dành cho giáo viên tin học tiểu học giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và rèn luyện các kĩ năng cần thiết đã học trong những tiết chính khóa Lớp 4 và giúp cho các em học sinh 9 tuổi ôn tập hay nâng cao cách sử dụng máy tính.
Giáo án Luyện kĩ năng tin học Lớp 4 - Soan chi tiết theo mẫu font chuẩn unicode - Times News romance - 14 , có hình ảnh minh họa rõ ràng, rất đẹp. Giáo viên dễ sử dụng nó. Giáo án chia làm 2 cột : Phần việc của thầy và phần việc của trò.

Giáo án Tin học lớp 4

Chào thầy cô và các bạn
Đây là Giáo án Luyện Tin học Lớp 4 dành cho giáo viên tin học tiểu học giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và rèn luyện các kĩ năng cần thiết đã học trong những tiết chính khóa Lớp 4 và giúp cho các em học sinh 9 tuổi ôn tập hay nâng cao cách sử dụng máy tính.
Giáo án Luyện kĩ năng tin học Lớp 4 - Soan chi tiết theo mẫu font chuẩn unicode - Times News romance - 14 , có hình ảnh minh họa rõ ràng, rất đẹp. Giáo viên dễ sử dụng nó. Giáo án chia làm 2 cột : Phần việc của thầy và phần việc của trò. Các hoạt động giờ học thiết kế sinh động đa dạng , giúp cho các thầy cô tin học dựa và giáo án này tổ chức giờ Luyện tinh học vui vẻ, hiệu quả và thành công. Xin ghi nhớ rằng: Giáo án này chỉ có trên http://tieuhocvn.info

Click here to free download this lesson plan

>>>> Giáo án Luyện Tin học Lớp 4 - Lesson Plans for Third Grade Informatics

Thanks for your visting !

Top