Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa

sangkienkinh_nghiem_Lop_3Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa

  Vì trong SGK có ít dạng bài tập sáng tạo và còn đơn điệu, kiến thức còn mang tính trừu tượng do đó Gv cần phảI sưu tầm thêm kiến thức cơ bản về nhân hoá, dạng bài tập cụ thể có tính sáng tạo hơn để giúp học sinh nắm được nội dung kiến thức .
* Ví dụ 1: Khi dạy bài “Nhân hoá” ( Sách Tiếng Việt 3 Tập 2 – Trang 8 ) tuần 19
Nội dung kiến thức trọng tâm của bài này là giúp học sinh nhận biết khái niệm về nhân hoá .Trước hết GV cần phải biết nhân hoá là cách lấy những từ ngữ biểu thị thuộc tính, hoạt động của người chỉ biểu thị các thuộc tính, hoạt động của các đối tượng không phải là người trên cơ sở mối quan hệ liên tưởng nét tương đồng về thuộc tính, hoạt động giữa hai đối tượng.


Khái niệm đó được mô tả theo mô hình:
A(x,y) A’(x’,y’)
Trong đó : - A, x,y là thuộc tính, hoạt động của người.
- A’, x’, y’ là thuộc tính, hoạt động của đối tượng không phải người .
Ví dụ : Những tầu chuối nằm ngửa, ưỡn cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như uớt nước.


( Nam Cao)
Hoặc : Vì sương nên núi bạc đầu
Biển lay bởi gió hoa sầu vì mưa
Từ những kiến thức cơ bản trên giúp giáo viên truyền thụ kiến thức biện pháp tu từ nhân hoá cho học sinh qua bài tập :
Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi :
Mặt trời gác núi Theo làn gió mát
Bóng tối lan dần Đóm đi rất êm
Anh Đóm chuyên cần Đi suốt một đêm
Lên đèn đi gác Lo cho người ngủ
a) Con đom đóm được gọi bàng gì?
b) Tính nết và hoạt động của đom đóm tả bằng những từ ngữ nào?

 Nhấn vào đây để download về  >>> Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa  

 Nhấn vào đây để download về  >>>Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt phép nhân hóa   

Xem thêm >>  SKKN lớp 1   SKKN lớp 2    SKKN lớp 3     SKKN lớp 4    SKKN lớp 5   

Top